Projekty spolufinancované EU

Název projektu:                   FVE – Petřkovice – sídlo firmy JTA

Číslo projektu:                                  CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005215

Název programu podpory:           Národní plán obnovy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva – aktivita a)

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace). Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Kontaktujte nás ještě dnes

JMÉNO *
PŘIJMENÍ *
EMAIL *
TELEFON

PŘEDMĚT

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?